de Festes i des/Fetes

Instal·lacions

1998-2017 HETERÒNIMS: D’UNA INTERSECACIÓ DE PROCESSOS
de Biblioteques i Arxius

de Festes i des/Fetes
"Tríptic", tapís de Marga Ximenez de 1984, es transforma en “de Festes i des/Fetes”en un arxiu conceptual que realitza un recorregut històric, on riquesa i poder són el seu significat paradigmàtic. Feliu Esteve, en la seva intervenció, ens recorda que encara avui, els nens són explotats en les empreses de teixits «gràcies» a les seves hàbils i petites mans.

«Marga Ximenez enfoca la vulnerabilitat, mostrant les ferides i els abusos de poder. La de-construcció de les estructures hegemòniques travessa instal·lacions com de Festes i des/Fetes (2017) - Tríptic”, Marga Ximenez (1984) en la que l’heterònim Feliu Esteve intervé l’obra de Marga Ximenez —enrotllant el tapís d’alt lliç— per destacar la connotació de poder i riquesa, que tradicionalment ha acompanyat la història dels tapissos, i denunciar l’explotació laboral de nens i nenes, complementant la peça amb articles que ens remeten a l’abús infantil. Feliu Esteve continua assenyalant tals realitats en una sèrie de minúsculs llibres que contenen dues cares que es contraposen: en una es mostren imatges de tapissos en interiors luxosos i sales de ball del segle XVIII, dissenyats pel gaudi de l’alta societat, i en l’altra exposa fotografies extretes de la premsa on apareixen els nens soldats, les tortures que patiren els presoners a la guerra d’Irak i la condemna a Amina Lawal Kuramia morir lapidada per adulteri que, finalment, la pressió de la comunitat internacional va aturar. Els heterònims subverteixeni desfan les narratives dominants, creen contra relats, i també revisen les tècniques artístiques que ha desenvolupat Marga Ximenez, reciclant lo reciclat».

Del text de Laia Manonelles Moner: “Marga Ximenez, una genealogia expandida” per a l’exposició “Heterònims: d’una intersecació de processos”

RECORREGUT
2017 - Centre d’Art Maristany, Sant Cugat del Vallès, Catalunya.

TEXTOS
MANONELLES, L. - Marga Ximenez, una genealogia expandida CAT PDF 129 Kb
Heterònims: d'una Intersecació de Processos. Catàleg. CAT CAS ENG PDF 2,5 Mb