d’Aigua i de Cal

Instal·lacions

1998-2017 HETERÒNIMS: D’UNA INTERSECACIÓ DE PROCESSOS
de Fronteres

d'Aigua i de Cal
La transcendència del tu a través del diàleg autoral. En aquesta obra “d’Aigua i de Cal”, no només es dóna la signatura interposada (Marga Ximénez, Edith Andreu) sinó que la peça és el resultat del diàleg, és a dir, de la intervenció d’una obra anterior signada per una altra ploma nominal.

“d’Aigua i de Cal”, sota la rúbrica d’Edith Andreu, 2017 és una reapropiació de l’obra "Cementiri blanc" de Marga Ximénez de 2001.

És en aquest gest de reapropiació i/o manipulació on intueixo el que anomeno la «transcendència del tu» a partir del pensament de la filòsofa i psicoanalista belga Luce Irigaray.

Per què transcendència del tu?

D’entrada el fenòmen de l’heteronímia comporta la transcendència del jo, és a dir, anar més enllà de la identitat d’un jo únic per trobar les seves múltiples cares, fins diria, per negar la identificació amb el jo o per mostrar que el jo és una entitat psíquica elaborada en el registre del simbòlic.

El fet de que Marga Ximénez posi en diàleg (diàleg en el sentit de règim del dos) dos dels seus jos encara ho porta més enllà perquè en el diàleg el jo es converteix en tu i a l’inrevés.

En la relació és on es manté la transcendència és a dir la irreductibilitat del jo en el tu o del tu en el jo. Transcendència no com a èxtasi, de sortir de mi per fondre’m en l’altre sinó com a «in-stasi», disponible per l’altre però sense desaparèixer.

Del text de Laura Mercader Amigó,“Marga Ximenez o les agulles de les relacions” en el marc de l’exposició “Heterònims: d’una intersecació de processos”.

RECORREGUT
2017 - Centre d’Art Maristany, Sant Cugat del Vallès, Catalunya.

TEXTOS
MERCADER, L. - Marga Ximenez o les agulles de les relacions CAT PDF 42 Kb
Heterònims: d'una Intersecació de Processos. Catàleg. CAT CAS ENG PDF 2,5 Mb