Instal·lacions

Instal·lacions

El 1984 començo a introduir el format expositiu de les instal·lacions, conformades per obres escultòriques expandides en diàleg entre si o altres formats.

Aquestes instal·lacions s’emmarquen en l’obertura que l’art tèxtil farà en la seva incorporació als moviments de l’art contemporani als anys 80 amb un treball d’indagació formal i matèric a partir de les coordenades que la identitat del llenguatge de l’alt lliç obre a les noves narratives d’aquest art.

A partir del 2000 l’ètica de la cura emmarcarà quasi tots els meus treballs. El caràcter marcadament pobre i efímer dels materials i el reciclatge, és part activa de la proposta plàstica i expressió de denúncia social vers el consum ferotge que patim. L’ús d’aquests materials vol apropar-nos d’una manera viva als marges d’una societat impositiva i consumista, al mateix temps que farcida de desferres.