de Família i Famílies

Instal·lacions

1998-2017 HETERÒNIMS: D’UNA INTERSECACIÓ DE PROCESSOS
de Fronteres

de Família i Famílies
«Emigrar —escriu John Berger— sempre serà desmantellar el centre del món i, conseqüentment, traslladar-se a un altre perdut, desorientat, format de fragments».

La ciutat moderna, paradigma de la divisió forçada de l'origen, és el lloc on conflueixen els anhels a la recerca de la unitat perduda.

Barcelona, és també terra d'immigrants, on refugiats i desplaçats, gitanos i espanyols vinguts de terres no tan llunyanes, transeünts que recorren la ciutat en família o amb el record de famílies desmembrades o acompanyades de les absències, ara sí, emocionalment llunyanes.

La ciutat pot ser la Natura formulada per l'art, la qual és capaç de transformar-se en escenari del que s'ha viscut, com si sempre haguéssim estat allà.

És aquest escenari del viscut, el que ens acosta Marga Ximenez en aquestes obres. “de Família i Famílies”, recreació de “La Família” de Pia Remedios, el seu heterònim més proper, artista saragossana, el seu «alter ego» aragonesa i gitana. Aquí la interrelació es produeix al revés, Marga intervé l'obra del seu personatge, des d'on se sent interrogada i amb la qual empatitza no sense dolor. El diàleg que es produeix li permet reconèixer-se en la història, en la seva pròpia història, la de l'altra, la dels altres.

Dels textos de Nora Ancarola per a l’exposició“Heterònims: d’una intersecació de processos”

RECORREGUT
2017 - Centre d’Art Maristany, Sant Cugat del Vallès, Catalunya.

TEXTOS
Heterònims: d'una Intersecació de Processos. Cataleg. CAT CAS ENG PDF 2 Mb