Aparador

Instal·lacions

1984-85 Aparador 

De la mateixa manera que amb “El vestit” o “Jaqueta”, obres anteriors, en “Aparador”, Marga Ximenez realitza un procés de desconstrucció del que seria la seva professió aparcada, el món de la moda i el vestit. No sense ironia, ens proposa un univers de retallables de vestits de nines de paper, que tant va contribuir a mantenir el lloc de les dones des de la infantesa.

Aquest món de retallables està construït per enormes quantitats de cables de filferro, que com fils de colors, minuciosament manipulats, separen cada matís com si d'una tècnica de reproducció impresa es tractés. Capes semitransparents d'aquests cables, ens permeten entrar físicament en el joc, per finalment trobar-nos davant un maniquí nu i desolador que mostra una vegada més el lloc que se li ha assignat a la representació del cos femení.

Aquesta obra és un punt d'inflexió en el recorregut de l'artista vers una narrativa més punyent i que té com màxim exponent “La vuitena arma” del 2004.

RECORREGUT
2014 - Fundació Miró, en el marc de l’exposició “Haver fet un lloc on els artistes tinguin dret a equivocar-se”.
2014 - MX Espai 1010, Barcelona. Catalunya.
1984 - Fundació Miró, Espai 10. Barcelona. Catalunya.
1985-86 - Europalia 85. Brusel·les. Bélgica. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

TEXTOS
CASAÑÉ OROMI, R. - Calitramas CAT PDF 22 Kb
ANCAROLA, N. - Del tapis a l'art tèxtil / de l'art textil a l'art CAT PDF 1,4 Mb
Nota de premsa. Re-visions CAT PDF 142 Kb