Heterònims

Heterònims

Els heterònims fan la seva aparició, dins la meva obra, a partir del 1999. En la major part d’aquests autors sempre hi participa algun tret de la meva biografia. Altres són personalitats allunyades, cultural i generacionalment, del seu ortònim. Cada heterònim indaga i conforma aspectes emocionals i plàstics molt diversos, tot i que comparteixen conceptes fonamentals.

El 2003 alguns heterònims introdueixen el format expositiu de les instal·lacions. Aquestes instal·lacions s’emmarquen també en l’obertura que l’art tèxtil fa en l’art contemporani als anys vuitanta. El caràcter marcadament pobre i efímer dels materials i el reciclatge, és part activa de la proposta plàstica. L’ús d’aquests materials vol apropar-nos d’una manera viva als marges d’una societat impositiva i consumista.

En el 2017, amb el projecte, “Heterònims: d’una intersecació de processos, 1998-2017”, sis d’aquests heterònims alteren algunes peces que configuren el projecte, processant-les de nou, i aquestes intervencions conceptuals i plàstiques als temes que segueixen sent d’interès i preocupació social, interpel·la a tots els autors  hi aporten una altre lectura.

«Quan una artista, s’expressa a través dels seus heterònims, és a dir, personalitats creades i pensades com altres, al·ludeix segurament a aquella emoció veritable en una expressió falsa de què parla Pessoa quan diu: fingir és conèixer-se.
Múltiples i diversos deuen ser els motius que motivaren Marga Ximenez a crear els seus heterònims. Trànsits paral·lels que li van permetre un joc que la presó identitària no permet».
(Del text “Plural com l’univers”, de Nora Ancarola.)

TEXTOS
ANCAROLA, N. - Plural com l'univers. CAT. PDF 48 Kb
PARCERISAS, P. - Jo és un altre. CAT. PDF 45 Kb
DONAIRE, L. - Los heterónimos de Marga Ximenez. CAS. PDF 35 Kb