Anne King

Heterònims

Anne King

Anglaterra,1962. Estudis a Sant Martin School de Londres. La poètica de les seves obres es conforma en el procés de construcció i el diàleg entre elements com són els referents al foc i a l’aigua, a les ciutats i a la natura. Tota la seva obra es construeix amb materials reciclats, sovint relacionats amb la fragilitat i l’escola. L’heterònim és la fusió de dos noms d’amics dels anys setanta, trobats durant una estança a Anglaterra i que marcaran profundament els anys posteriors.

«Quan una artista, s’expressa a través dels seus heterònims, és a dir, personalitats creades i pensades com altres, al·ludeix segurament a aquella emoció veritable en una expressió falsa de què parla Pessoa quan diu: fingir és conèixer-se.
Múltiples i diversos deuen ser els motius que motivaren a Marga Ximenez a crear els seus heterònims. Trànsits paral·lels que li van permetre un joc que la presó identitària no permet».
Del text “Plural com l’univers”, de Nora Ancarola.

RECORREGUT
2016 - MX Espai 1010 de Barcelona. Catalunya.
2016 - Galeria La Xina A.R.T. de Barcelona. Catalunya.
2016 - Galeria Ausstellung de Magdeburg. Alemanya.
2016 - Galeria Arteria, Igualada, Barcelona. Catalunya.
2012-14 - MX Espai 1010 de Barcelona. Catalunya.
2012-14 - University Gallery of Belfast. Irlanda.
2007-08-09 - MX Espai 1010 de Barcelona. Catalunya.
2007-08-09 - Galeria Esposta de Verona. Itàlia.
2003-04-06 - MX Espai 1010 de Barcelona. Catalunya. Mostres Internacionals de Petit Format.