La vuitena arma

Instal·lacions

2000-05 La vuitena arma

L’Exposició "Deposeu les armes!"
El 2005 es commemora el centenari de la recepció del Premi Nobel de la Pau per part de l’escriptora i activista Berta von Suttner. El Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison li ret homenatge amb l’exposició "Deposeu les armes!", que alhora, i principalment, és una manera de recordar les moltes altres dones, la majoria anònimes, que al llarg de la història han lluitat per la pau.

La «guerra a la guerra» que han practicat les dones ha adoptat moltes formes: si bé sovint pensem en manifestacions, vagues, mítings, barricades, treball de cura de la vida al front i a la rereguarda, també una novel·la, un assaig, un cartell, una escultura, un dibuix en poden ser concrecions i vehicles.  Bertha von Suttner, Käthe Kollwitz i Marga Ximenez han fet contribucions a la cultura de pau a través de les seves obres de creació artística: Bertha von Suttner amb la seva novel·la Die Waffen nieder!, Käthe Kollwitz amb els seus gravats i escultures i Marga Ximenez amb la Instal·lació "La vuitena arma".

L’exposició "Deposeu les armes!", comissariada per Bea Porqueres, vol ser alhora un exercici de memòria i una incitació al diàleg sobre una qüestió tan crucial per a la humanitat com ho és la cultura de pau i les aportacions passades i presents a la seva construcció.

La vuitena arma
La instal·lació "La vuitena arma" (2000) de Marga Ximenez es presenta a l’exposició "Deposeu les armes!" al costat dels llibres de Bertha von Suttner i dels gravats de Käthe Kollwitz perquè, com les obres de Bertha von Suttner i de Käthe Kollwitz, és una aportació de primer ordre a la reflexió sobre les guerres i les seves conseqüències i incitarà el públic visitant a «escoltar» el diàleg que entre les tres es pugui obrir, un diàleg que com tots els que se sostenen entre artistes del passat i del present necessita de la nostra intervenció, que sigui la nostra veu la que n’estableixi els nexes.

L’artista va conèixer l’obra de la llevadora i mestra d’obstetricia del segle XVIII Angelique Marguerite Le Boursier, dita Madame Du Coudray (1712?-1790?), que va idear una «màquina» de demostració, un maniquí de la zona pelviana amb el qual les aprenentes podrien conèixer a fons la fisiologia del cos de l’embarassada i la ubicació del fetus així com els gestos que la llevadora ha de fer per acompanyar dona i criatura a donar vida/arribar a la vida. La «màquina» que emprava Mme. Du Coudray a les seves classes, conservada a un museu de Rouen (França), va ser el punt de partida per a un treball que Marga Ximenez volia emprendre i en el curs del qual va ser interpel·lada per les brutals notícies aparegudes a la premsa sobre matances a Timor Oriental durant els conflictes que van assolar el territori en el seu procés d’independència l’any 1999. Imatges i descripcions de dones embarassades assassinades i escorxades per milicians armats, de criatures arrabassades del seu ventre, van interrompre i reorientar el treball de l’artista que va concebre, així, "La vuitena arma".

L’obra mostra fragments de cossos, de cintura en avall, explícitament sexuats hi destaquen les vulves: dues muscleres recosides als engonals de pantalons farcits toscament tot evitant, però, l’obscè o la brutalitat. És la netedat amb què l’artista executa el treball de costura allò que retorna integritat, dignitat i vida a aquests cossos esquarterats per la violència i la barbàrie mortíferes. Punt per punt, embastats, sargits, sobrefilats, repuntats, suturats per l’acte civilitzador d’unes mans destrament amoroses, els teixits draps i carn retornen a la vida que Mme. Du Coudray va voler ensenyar a infantar.

Peça de l’art actual, "La vuitena arma"és profundament conceptual i, alhora, vinculada a la matèria que la sosté: parteix de la idea que Marga Ximenez vol plasmar i ho fa amb un llenguatge, fet de materials i tècniques, que l’artista mestreja.

RECORREGUT
2014 - Biblioteca Vapor Badia, Sabadell. Catalunya
2009 - MUA, Museo de la Universidad de Alicante. València
2005 - Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison, Barcelona. Catalunya.
2000 - Galeria La Xina A.R.T., Barcelona. Catalunya.

TEXTOS
PORQUERES, B - Calcar, hilvanar, pespuntear, sobrehilar gestos del amor a la vida CAT. PDF 73 Kb
HAC MOR, C - Un cop de puny molt ben donat CAT. PDF 67 Kb
PLAZA, E - La vuitena arma CAT. PDF 29 Kb
RIUS VERNET, N - Art contra la violència CAT. PDF 120 Kb
OLIVER, C - Marga Ximénez, escultures tèxtils CAT. PDF 77 Kb
COMBALÍA, V - Mujeres contra la guerra CAS. PDF 29 Kb