Corpòries

Obres teixides

Corpòries

Aquestes peces de caràcter escultòric mantenen el concepte del tapís, com a obra de gran format, realitzades amb materials tèxtils i una tècnica específica, però ja en molts casos subvertint el llenguatge que l’hi és propi, bé en les mesures, abandonant el mur, o el teixit en l’alt lliç.

L’exploració serà l’ordit que suportarà una trama que configurarà noves visualitzacions simbòliques:

- un rombe blanc com a símbol puntual o una troca de lli desplegada i amb punts de costura apressos en la infància, seran part del cos femení.
- un llit que en presentar-se verticalment ens mostra un interior esbudellats i un front teixit entre el brodat i el tapís, i amb fusos filant genealogies maternes.
- un abric que ens remet a l’absurd del món de la moda, o una jaqueta mostrant en el seu procés de construcció mateix i en els patrons que la conformen, el joc de la subversió dels llenguatges.
- uns barrets que com un estampat fet amb el gest ancestral del teixit, posen també, com a element central de la peça, la idea del cos.

RECORREGUT
Rombe blanc
1972 - Premi Ateneu de Madrid. Sala Joven. Madrid.
Abric
1990 - Sala Europa de Lleida i Barcelona. Catalunya.
1985 - Fundació Caixa de Pensions. Homenatge a Sonia Delaunay. Granollers.
1983 - Sala Montcada, “La Caixa”. Barcelona. Catalunya.
1982 - “La Caixa”. Manresa. Catalunya.
1981 - Galeria Lleonart. Barcelona, Catalunya.
Jaqueta
1987 - Espais. Centre d’Art Contemporani. Girona.Catalunya.
1985 - Fundació Caixa de Pensions. Homenatge a Sonia Delaunay. Granollers.
1983 - Sala Montcada, “La Caixa”. Barcelona. Catalunya.
1982 - “La Caixa”. Manresa. Catalunya.
1981 - Galeria Lleonart. Barcelona, Catalunya.
Llit
2011 - De l’Ombre à la Lumière, Musée Jean-Lurçat, Angers, França.
1983 - Sala Montcada, “La Caixa”. Barcelona. Catalunya.
1982 - “La Caixa”. Manresa. Catalunya.
1981 - Galeria Lleonart. Barcelona, Catalunya.
Punt d’abella
1987 - Moda Antimoda. Espais. Centre d’Art Contemporani. Girona. Catalunya.
1985 - Llegim sabates. Caja de Barcelona. Catalunya.
1985 - Fundació Caixa de Pensions. Homenatge a Sonia Delaunay. Granollers.
1983 - Sala Montcada, “La Caixa”. Barcelona. Catalunya.
1982 - “La Caixa”. Manresa. Catalunya.
El barret
1991 - Galeria Cerç, Reus, Tarragona. Catalunya.