Cartografies

Obres teixides

Cartografies

El teler, l’industrial i l’artesanal, i tot el que ha representat socialment i culturalment en el món del tèxtil, també ha estat centre del meu interès, per això en algunes peces l’incorporo en format bastidor amb la voluntat d’explorar tots aquells aspectes que l’integressin al llenguatge tapisser destacant el procés de realització i les eines com a part de l’obra. Per això també les peces seqüencials, els díptics i tríptics.

En aquestes peces trobem ordit i trama fent desaparèixer el teler-marc que les sustenta, però deixant la seva presència com si es tractés més de panys brodats o retaules teixits.

Mapes i rius, poblats i marges, camps i sembrats, acotacions i senyals, peces referencials encara del meu ofici de dissenyadora d’estampats, d’observadora corpresa per una natura inabastable, de “dibuixanta” amb llapis i fils a les mans.

RECORREGUT
Mapes i rius
1982 - “La Caixa”. Manresa. Catalunya.
1981 - Galeria Lleonart. Barcelona, Catalunya.
Groc
1983 - Sala Montcada, “La Caixa”. Barcelona. Catalunya.
1982 - “La Caixa”. Manresa. Catalunya.
1981 - Galeria Lleonart. Barcelona, Catalunya
Marges
1983 - Sala Montcada, “La Caixa”. Barcelona. Catalunya.
1982 - “La Caixa”. Manresa. Catalunya.
1981 - Galeria Lleonart. Barcelona, Catalunya.
Negre
1983 - Sala Montcada, “La Caixa”. Barcelona. Catalunya.
Senyal
1998 - MX Espai, Barcelona. Catalunya.
Lluna ceretana
1991 - Galeria Cerç, Reus, Tarragona. Catalunya.