2018 Duoda

2017-2018

2018 Revista DUODA

Col·laboració amb el número 55 de la Revista DUODA. Estudis de la Diferència Sexual/Recerca de Dones. Universitat de Barcelona.

Direcció: Laura Mercader i María-Milagros Rivera.

Intervenció visual en 4 pàgines de la revista amb imatges de la instal·lació “Un mar a la cuina”.

Aquest número està vinculat al Seminari Internacional que la revista celebra cada any. «...engüany seguim treballant entorn del tema del simbòlic de la casa materna, en particular sobre la cuina com espai de la relació amb la mare. És per això que he pensat amb tu. Pel teu interès amb l'espai domèstic i la teva relació amb la mare com a eix del teu treball» en paraules de Laura Mercader

Una de les peces s'incorporaria a la col·lecció d'art de DUODA, una col·lecció pensada per Elena del Rivero, integrada només d'obres sobre paper. Formaria part del catàleg de col·leccions de la UB.

ENLLAÇOS
Revista DUODA. Colecció d'Art.

DOCUMENTS
MERCADER, L. - Seminari 2018. La cuina: el misteri de la relació amb la mare. CAS PDF 73 Kb