2010 Cafè Central

2009-2010

2010 Vint anys de Cafè Central. 1989/2009

«Al marge de les seves publicacions, Cafè Central ha tingut moltes altres iniciatives, sobretot en el terreny de la promoció de la lectura de poesia i de la presència social de la poesia. En vint anys, Cafè Central ha muntat més de mig miler d’activitats a Barcelona, a Catalunya i a altres llocs d’Europa i Amèrica: presentacions de plaquettes i llibres, recitals en molts formats diferents, cicles de lectures comentades de poesia, debats, trobades i tertúlies, cursos, seminaris i jornades especialitzades, exposicions i mostres diverses, intervencions i performances.

Cafè Central ha estat un model de llibertat editorial, d’innovació i renovació, de modernitat i contemporaneïtat, de pluralitat estètica, d’exigència i rigor intel·lectual, d’alta cultura i, sobretot, de fidelitat al principi de responsabilitat cultural de no cedir davant les fortes pressions de les modes i el mercantilisme. Una lliçó d’integritat i voluntat».
D. Sam Abrams

RECORREGUT
4/5/2010 - Biblioteca de Catalunya

DOCUMENTS
Tríptic Cafè Central, 20 anys. CAT. PDF 130 Kb
M. XIMENEZ - A Cafè Central li dec una trena. CAT. PDF 43 Kb