2006 Eneincidentes

2006-2008

2006 Vuitena edició del projecte eneincidentes

Praxiincidentes 2006. Ficció del dia a dia / Un projecte col·lectiu d'artistes.

“Bodegó amb recollidor” és una obra que sorgeix i es conforma dels objectes que formen part del meu entorn quotidià. Restes reciclades del meu fer diari. Reconversió dels diàlegs silenciosos amb el quotidià cap a un diàleg amb el social col·lectiu.

RECORREGUT
Centre d’Art de Maracaibo Lía Bermúdez.