2006-08 Off Loop

2006-2008

2006-08 Off Loop

“Cardamom”, videoinstal·lació de Nora Ancarola i Yukimaro, un dels meus heterònims.

El videoart ja no és l'última avantguarda, és un suport triat per creadors per a elaborar tota mena de narrativa audiovisual. La democratització del seu ús ha permès no sols el seu accés a una població més àmplia, sinótambé la seva permeabilitat en les altres disciplines artístiques, interactuant amb elles en projectes de creació i expressió de múltiples formats.