1992 Arthur Cravan

1991-2005

1992 Exposició Arthur Cravan, poeta i boxador. Lleidatà universal

Antecedent clar del dadaisme i de les accions artístiques o performàtiques, Arthur Cravan constitueix un dels grans mites de l’art i de les lletres del segle, sempre envoltat de núvols de llegenda.

Fabian Lloyd, que és el seu nom veritable, neix a Lausanne el 1887. El seu pare, un noble anglès, és el germà de la muller d’Oscar Wilde. Aquest escriptor tindrà una importància cabdal en la seva obra poètica. Wilde serà per a Cravan una mena d’altre jo poètic i una referència constant.

La meva participació va ser amb una segona versió de “Cacatues” presentada a la galeria Lleonart de Barcelona el 1982.

Organitzen: Ester Xargay, Carles Hac Mor, Vicenç Altaió.

RECORREGUT
21/10 al 13/12/1992 - Palau de la Virreina, Espai 1. Barcelona.