1988 Ribots apart

1984-1990

1988-89 Ribots apart

«La troballa d’una pila d’atrotinats ribots d’una fusteria vella que plegava, en un carreró de la ciutat, i la coincidència entre els companys de taller sobre la voluntat d’iniciar un treball compartit, fou la provocació que desencadenà el projecte d’assolir aquesta aproximació entre diferents autors, sense caure en una competició i entenent l’escultura com un àmbit a compartir, recuperant la idea de gremi com a gresol d’alternatives».

Del catàleg de l’exposició Ribots apart.

Organitza: USQUAM

RECORREGUT
Fundació Caixa Barcelona. Barcelona/Lleida.