d’Aquest Fil que Encara ens Conecta

1998-2017 HETERÒNIMS: D’UNA INTERSECACIÓ DE PROCESSOS de Privat i Públic d’Aquest Fil que Encara ens Connecta L’artista dialoga amb una de les seves heterònims: Almira Olmayan, a la qual demana que sigui ella la que sacsegi amb força el col·lapse emocional que … Read More

de Navegació i Catalogació

1998-2017 HETERÒNIMS: D’UNA INTERSECACIÓ DE PROCESSOS de Privat i Públic de Navegació i CatalogacióEn “de Navegació i Catalogació” el Col·lectiu Puntes, s’apropia de “Vela de deesses”, una obra de l’any 1995 i navega sense complexos per un mar d’onades de reciclatge, descodificant i pervertint … Read More

de Família i Famílies

1998-2017 HETERÒNIMS: D’UNA INTERSECACIÓ DE PROCESSOS de Fronteres de Família i Famílies «Emigrar —escriu John Berger— sempre serà desmantellar el centre del món i, conseqüentment, traslladar-se a un altre perdut, desorientat, format de fragments». La ciutat moderna, paradigma de la divisió forçada … Read More

d’Aigua i de Cal

1998-2017 HETERÒNIMS: D’UNA INTERSECACIÓ DE PROCESSOS de Fronteres d’Aigua i de Cal La transcendència del tu a través del diàleg autoral. En aquesta obra “d’Aigua i de Cal”, no només es dóna la signatura interposada (Marga Ximénez, Edith Andreu) sinó que la peça … Read More

de Llibres i Llars

1998-2017 HETERÒNIMS: D’UNA INTERSECACIÓ DE PROCESSOSde Biblioteques i Arxius de Llibres i LlarsSón les biblioteques l’aparcament de la memòria, l’arxiu de les reflexions més profundes? Són l’allotjament definitiu de la saviesa? Com els llibres, la gent gran són allotjats en residències impossibles … Read More

de Festes i des/Fetes

1998-2017 HETERÒNIMS: D’UNA INTERSECACIÓ DE PROCESSOSde Biblioteques i Arxius de Festes i des/Fetes”Tríptic”, tapís de Marga Ximenez de 1984, es transforma en “de Festes i des/Fetes”en un arxiu conceptual que realitza un recorregut històric, on riquesa i poder són el seu significat … Read More

de Visions de Futur

1998-2017 HETERÒNIMS: D’UNA INTERSECACIÓ DE PROCESSOSd’Arquitectures de Visions de FuturL’última obra d’aquest recorregut, intervinguda també per Almira Olmayán, “de Visions de Futur”, és part d’un fragment de “d’una llar social” de l’any 2002. Què guarden aquestes bosses de soldats destinades originalment a guardar la … Read More

Trilogia de la privadesa

2013-2004 Trilogia de la PrivadesaAmb Nora Ancarola A l’àgoraLa ciutat sempre ha estat configurada al voltant d’un espai públic, l’àgora, la plaça, el fòrum. De mica en mica el lloc de trobada es va anar transformant, tot passant per estadis molt diversos … Read More

AntiKeres

2010 AntiKeres (Les curadores) Amb Nora Ancarola Els grecs tenien el concepte Keres com una fusió entre vellesa i mort, entre malaltia i mort. Des de temps immemorials fins ara,la cura dels malalts o dels ancians ha estat una tasca femenina, però, … Read More

Domus aurea

2007-08 Domus Aurea Amb Nora Ancarola “Domus Aurea”. Paraules o veu no identificable. Inintel·ligible. Perquè en el mateix dir desapareix allò que la funda, que la inicia, allò que la sosté: el mite inabastable. “Domus Aurea” és el mite de la llar (el mite … Read More

1 2